🍎 Krajina sadů

Dříve se v sadech pásly ovce nebo sklízelo seno, na staré ovocné stromy byla vázána řada i vzácných druhů živočichů. Pěstovaly se lokální a původní odrůdy dobře přizpůsobené místním podmínkám a tedy odolné a nevyžadující chemická ošetření. Obnově původních extenzivních sadů věnujeme v Hnutí Brontosaurus dlouhodobě velkou pozornost. V rámci dobrovolnických akcí obnovujeme tyto původní, často dlouho neudržované lokality a dobrovolnickou práci spojujeme s osvětou a vzděláváním. Dobrovolníci se na akcích dozvídají, jaký význam mají původní ovocné odrůdy a jejich návrat do krajiny, jaké přírodní bohatství se ve starých extenzivně obhospodařovaných sadech skrývá i jak se prakticky o ovocné stromy starat.

 

Vyberte si některou z dobrovolnických akcí ve starých sadech na našem webu nebo Facebooku, přihlašte se a zažijte vůni jablek, třešní a sena s námi. V letošním roce můžete zajet třeba do magických Bílých Karpat, zapomenutého kraje Rychlebských hor nebo zůstat v srdci Čech na Chrudimsku. Sázíme ale také třeba ve starém klášteře u Tišnova nebo v obci s příznačným názvem Hrušky.

 

Projekt Krajina sadů v roce 2020 finančně podporuje Ministerstvo životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.