Koronavirová doporučení

 

aktualizace pro období od 13. října

Jakékoliv aktivity v rámci HB musí splnit tyto nařízení:

1.Dle opatření Vlády ČR se na období do 3. listopadu zakazuje provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2vyhlášky č. 74/2005 Sb.,jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

 

2. Dle opatření Vlády ČR se na období od 14. října do 3. listopadu se zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti. S vyjímkami se zakazuje pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob.

 

3. Je nařízeno nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách staveb a na zastávkách hromadné dopravy. Nařízení platí i pro klubovny, základny a podobné prostory, pro všechny věkové kategorie. Žádná výjimka z tohoto nařízení se na běžnou činnost nevztahuje.

 

Více NA STRÁNKÁCH VLÁDY.

 

Z toho a dalších upřesnění pro nás plyne:

 • činnost s dětmi a mládeží ve věku 6 - 18 let do 3. listopadu zcela zastavujeme!
 • ostatní činnosti doporučujeme maximálně omezit. Ty které proběhnou musí odpovídat omezení (max. 6 lidí, nošení roušek, atd.) a maximální prevenci šíření nákazy Covid
 • pokud se jakákoliv aktivita pro starší od 18 let odehrává, tak je nutné držet účast max. do 6 osob
 • i při programu realizovaném venku je třeba omezit veškeré kontaktní aktivity

 

----

Níže uvedená opatření (inspirováno doporučeními Junáka)  nechávame v původním znění - hodí se je maximálně dodržovat pro případná zbylá nutná setkávání a také je pak budeme využívat při obnovování činnosti.

Aktivit Hnutí Brontosaurus se mohou účastnit pouze osoby nevykazující příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (mj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku apod.).

 • Pro delší akce doporučujeme organizátorům, aby se si vyžádali od účastníků Čestné prohlášení.
 • Během akce je na místě, s přihlédnutím k věku účastníků, upozorňovat na zvýšená hygienická pravidla, mj. nesdílet jídelní nádobí nebo stravu nepít ze stejné nádoby.
 • Zahájení akce má být doprovázeno mytím rukou a jejich dezinfekcí. V průběhu akce/aktivity doporučujeme dezinfekci rukou opakovat. Používání společných textilních ručníků je nevhodné.
 • Povrchy ve vnitřních prostorách mají být dezinfikované, když se používají. Patří mezi ně např. kliky dveří a oken, spínače světla, baterie u umyvadel, stoly, židle apod. Dezinfekce povrchů má proběhnout nejlépe před zahájením akce.
 • Doporučujeme upřednostnit aktivity venku před aktivitami v budovách.
 • Organizátorům doporučujeme mít v zásobě roušky navíc pro případ potřeby.
 • Pokud je to možné, doporučujeme větrat více a častěji, než jste zvyklí.
 • Je na místě omezit aktivity s rizikem zvýšeného přenosu kapének - zpěv v uzavřených stísněných prostorách, apod.
 • Pokud je snadno dosažitelný odstup mezi osobami, je na místě o něj usilovat.
 • Během akcí doporučujeme maximálně omezit kontakt s dalšími osobami, návštěvy veřejných míst s větším výskytem lidí, apod.
 • Při zaznamenání příznaků infekčního onemocnění v průběhu akce osobu okamžitě izolovat, nasadit roušky a v případě danou osobu, co nejrychleji transportovat pryč. Požádat ji, aby informovala lékaře.
 • Akce v budovách s přespáváním nebo s účastí napříč regiony vyžadují větší pozornost ze strany pořadatelů akcí mj. v oblasti dezinfekce povrchů, větrání prostor, dezinfekce rukou po použití hromadné dopravy, úsilí o dodržování rozestupů, případně i nošení roušek v exteriéru apod.
 • Sledovat oficiální „semafor“ MZČR, jestli se nezměnila pravidla ve vašem regionu a není nutné dodržovat nějaká státem daná mimořádná opatření. 

za ústředí Hnutí Brontosaurus

Dalimil “Cody” Toman