Program Akce příroda pilířem EVVO

Velmi si vážíme toho, že činnost programu Akce příroda, který je unikátní právě svojí komplexností, podpořil Národní program Životní prostředí v rámci dotační výzvy Pilíře EVVO. Dobrovolnictví spojené s aktivním terénním environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou tak, jak jej v širokém spektru aktivit pojímá náš program Akce příroda bezesporu pilířem EVVO je. 

 

Také díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí ČR se budete moci v následujících letech s programem Akce příroda setkávat doslova po celé zemi. My pro vás budeme moci celý program dále zkvalitňovat a rozvíjet tak, aby se „dožil“ nejen očekávané padesátky v roce 2024, ale úspěšně vplul i do té další, v níž nebude dobrovolnictví pro ochranu přírody o nic méně důležité než dosud.

 

Projekt Koordinace a rozvoj programu EVVO Hnutí Brontosaurus finančně podporuje Státní fond životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.