Dobrovolníci za vodu

V Jihomoravském kraji naše dobrovolnicko-osvětové aktivity zahrnují terénní exkurze, víkendové akce i tábor, v jehož rámci stále máte možnost seznámit se s tím, jak v krajině hospodaříme s vodou a jak a proč by to šlo dělat lépe. Vyrazit můžete třeba na podzimní kosení v nivě Křtinského potoka, tábor v luzích řeky Dyje nebo na exkurzi k Moravě do Mikulčic. Sledujte proto nabídku našich akcí zde a buďte dobrovolníkem za vod(o)u.
Dobrovolnicko-osvětové akce finančně podpořil Jihomoravský kraj.