Klima startup - víkendový seminář

víkendovka
Datum
Místo Porta coeli (klášter)
Cena 350/250
Kontaktní osoba Tereza Opravilová
+420 736 720 568
akce-priroda@brontosaurus.cz

Co na nás čeká


„Brontosaurus to nepřežil, protože přerostl své možnosti. Člověk naší společnosti však dokáže své životní prostředí chránit a přetvářet.“ Tak zní dobový citát z roku 1974, jehož apel je dnes, v době klimatické krize, aktuálnější než kdy dříve. Pojďme hledat cesty, jak na našich akcích zmírňovat dopady klimatické změny na krajinu a společně se v tomto tématu vzdělávat!

Víkendový kurz je určen pro organizátory a organizátorky, ale i účastníky a účastnice akcí Hnutí Brontosaurus, kteří*ré se chtějí v problematice klimatické změny více zorientovat a nalézt cesty, jak na svých akcích společně a aktivně čelit důsledkům klimatické změny.

Jak z tématu klimatické změny udělat téma akce? Jak ho dostat do programu zážitkovou formou? Jak účinně o tomto tématu vzdělávat a jak bychom to naopak dělat neměli? Jak vůbec mluvit o takovém komplexním tématu, kolem kterého se točí spoustu dezinformací a na první pohled není vidět?

Těš se na víkend plný inspirace, nápadů a užitečných a praktických informací se zajímavými lektory!

Co, kde a jak


Akce se koná v rekonstruovaných prostorách kláštera Porta Coeli u Tišnova, začíná v pátek v 18 hodin, končí nedělním obědem ve 13 hodin. Spaní v objektu je na postelích ve vlastních spacácích. Těš se na nejlepší veganské jídlo od Max Food! Cena akce je 350 Kč, pro členy Hnutí Brontosaurus 250 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, strava od pátku do neděle, materiál a lektorné.

Předběžný program víkendu (budeme postupně upřesňovat)

Já a změna klimatu - úvodní blok k seznámení účastníků a seznámení s tématem, ujasnění si vlastních postojů k problematice klimatické změny

Jak dělat akce na klima, lektor Dalimil Cody Toman (Hnutí Brontosaurus) - propojení místa, tématu a dobrovolnické práce, jak dělat akce na téma klimatu v duchu brontosauří tradice

Jak vzdělávat o klimatické změně, lektor Martin Džestr Jestřábek (NaZemi) - jaké jsou zásady, když chceme o klimatické změně vzdělávat - koho ano, koho ne, co nedělat, jaké jsou motivace, předpoklady, proč se lidé chtějí vzdělávat o KZ, nejčastější překážky proč lidé nereflektují či dokonce odmítají předkládané téma a jak s nimi pracovat

Klimavzdělávání prakticky, lektor Michal Medek (Kaprálův mlýn) - jak tvořit program na dané téma, jak si správně stanovit cíle, jak motivovat a reflektovat

Živá knihovna s hosty - prostor pro diskuzi s lidmi co stojí za iniciativami, které řeší klima, ať už z pohledu řešení pro krajinu nebo osvěty veřejnosti

Příležitosti ke klimatickému dobrovolnictví, lektor Jan Skalík (Hnutí Duha) - aktuální opatření, která lze realizovat dobrovolnicky a kterými se můžeme podílet na zmírňování klimatické změny

Malá ochutnávka


Víkendový kurz je součástí vzdělávacího cyklu Klima startup, kdy se společně pokusíme v problematice klimatické změny co nejvíce zorientovat a najít cesty, jak s ní pracovat na našich dobrovolnicko-zážitkových akcích. V rámci Klima startupu se můžeš těšit na tři večerní přednášky a jeden víkendový seminář.

Na večerních přednáškách se zaměříme na tato témata: Jaké jsou příčiny klimatické změny a jaké ji efektivně zmírnit nebo úplně zastavit Jak na jednotlivce a společnost klimatická krize dopadá a jak se s ní můžeme vypořádat Co dělá klimatická změna s přírodou a krajinou a jak ji můžeme pomoci, aby se na ni adaptovala

Během víkendového semináře pak podrobně rozebereme, jak s tématem klimatické změny můžeme pracovat na akcích - jak z tématu udělat nosné téma akce a postavit na něm zážitkový program, jak účastníky vzdělávat a jak téma komunikovat.

Účast na všech částech Klima startupu není povinná, doporučujeme ji však pro ucelený náhled na různé aspekty klimatické změny. Z večerních přednášek budou k dispozici záznamy, které si budeš moci kdykoliv pustit.

Organizační tým

Těší se na tebe Terka, Cody.
Pořádá HB

Kontakt

Kontaktní osoba: Tereza Opravilová
E-mail: akce-priroda@brontosaurus.cz
Telefon: +420 736 720 568