Veřejnost a environmentální výzvy dneška

jednodenní
Datum
Místo Praha
Věk 0–99 let
Cena bez poplatku
Kontaktní osoba Jana Švaříčková
+420 736 697 306
janasvarickova@brontosaurus.cz

Co na nás čeká

 

Zajímá tě, jak v české klimaskeptické společnosti aktivizovat veřejnost k řešení environmentálních výzev?

 

Nauč se správně argumentovat a motivovat, aby ti ostatní naslouchali a abys je vtáhnul do akce. Nejprve probereme hlavní environementální výzvy současnosti i způsoby, jak jim čelit. Následně si povíme, jak o těchto tématech komunikovat s veřejností, jak zvolit účinné komunikační strategie či vysvětlíme základy ekopsychologie a environmentální etiky. To pak doplní tipy, jak motivovat okolí k participaci a čeho bychom se naopak měli vyvarovat. Tento seminář z naší úspěšné série seminářů Dobrovolnictví pro přírodu za časů klimatické změny pořádáme už podruhé, přijď inspirovat sebe a svými nápady i ostatní!

 

Seminář je určený pro aktivní občany, kteří chtějí realizovat drobná prospěšná opatření v krajině. Také pro stávající i nové organizátory z environmentálních neziskových organizací či z organizací pracujících s dětmi a mládeží či pro členy místních akčních skupin.

Co, kde a jak

Seminář se bude konat ve středu 26. 4. 2023 od 9:30 do 16:00 00 v Praze ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr (Kubatova 32/1). Termín pro přihlášení na seminář je pátek 21. 4. 2023 do 15 hodin.

 

Seminář pořádáme ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr.

 

Účast na semináři je zdarma. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. 

 

Stravu si zajišťují účastníci semináře sami, ale plánujeme se domluvit na společném obědě v blízkosti přednáškové místnosti a pokusíme se zohlednit případná stravovací omezení. Bude zajištěno drobné občerstvení s kávou a čajem.

 

S sebou si prosím vezměte psací potřeby a zápisník.

 

Další informace o semináři včetně podrobnějšího programu upřesníme přihlášeným účastníkům později. Pokud byste zjistili, že se semináře například ze zdravotních důvodů nemůžete zúčastnit, dejte nám to prosím co nejdříve vědět.

Malá ochutnávka

Lektoři a lektorky tohoto semináře jsou Bohuslav Binka a Magdalena Šipka.

Bohuslav Binka působí na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a kromě toho se věnuje psychoterapii. Získal komplexní přehled o environmentálním hnutí a věnuje se také environmentální etice.

Magdalena Šipka se věnuje vzdělávání a lektorování témat spojených s komunikací v neziskové organizaci NaZemi.

 

Srdečně vás zveme také na další semináře ze série Dobrovolnictví pro přírodu za časů klimatické změny.

Najdete je zde: https://brontosaurus.cz/kurzy-a-prednasky/

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. #sodvahou

Organizační tým

Těší se na tebe Jana.
Pořádá HB

Kontakt

Kontaktní osoba: Jana Švaříčková
E-mail: janasvarickova@brontosaurus.cz
Telefon: +420 736 697 306