ŽIVOT BUDKY

akce příroda
víkendovka
Datum
Místo Mikulčice
Věk 15–26 let
Začátek akce
Cena 200/250
Kontaktní osoba Johanna Szpyrcová
+420 739 723 012
jojasz@seznam.cz

Co na nás čeká

První „potornádové“ budkování na mikulčické klubovně

Nestaňme se pštrosy, pomáhat se nosí!

Ahooj, milí spolubudkaři (soubudníci)!
Co takhle za jediný víkend postavit dům někomu, kdo to opravdu potřebuje, a naučit se, jak o něj pečovat během roku? Že je to příliš velké sousto? A co kdyby se šťastným nájemcem stal třeba takový holub doupňák, sýkora koňadra … anebo pštros?

Co, kde a jak

Pokud nechceš před prací pro přírodu strkat hlavu do písku, pak přijeď na dobrovolnickou víkendovou akci vyčistit pár budek do lužního lesa!

Na Mikulčické klubovně budeme přebývat od 17. do 19. února. V plánu kromě práce bude i několik přednášek v podání hostů, kteří znají místní kraj jako své boty a rozhodně mají k působení Brontosauru a místní fauně a flóře co říct. Během jediného víkendu poznáš život budky od A až do Z, seznámíš se s jejími obyvateli, se smetáčkem v ruce protouláš kus lužního lesa a třeba navštívíš i blízké okolí Slovanského hradiště v Mikulčicích.

Večery budeme trávit pěkně „po brontosauřím“ – v nabídce budou tematické hry a aktivity, množství deskovek, kytara anebo třeba eko-filmík. A nemusíš mít strach, o naše plná bříška se postarají ptačí mámy Lucka a Péťa.

Dobrovolnická pomoc

Hlavní náplní naší práce bude čištění budek, zavěšených v okolí Slovanského hradiště Mikulčice.

Dále také cvičně zkusíme několik budek sestavit a vyvěsit.

Malá ochutnávka

„Jsou to už téměř čtyři desítky let, co jsme jako děti, malí členové oddílu Vlkani, vyrazili do lužních lesů okolo Mikulčic a vyvěsili první ptačí budky pro ohrožené ptáky,“ vzpomíná jeden ze současných brontosauřích organizátorů. Už tehdy vedoucí dětem občas doplňovali budkováním program dobrodružných výprav do Mikulčického luhu, kde měli dokonce malou chatičku k přebývání. Většině dětí tehdy nepřišly lesy, louky, slepé rameno řeky Moravy, smuhy nebo i takzvaný „teplý járek“ nijak zajímavé. Chodili sem velmi často, protože zde vyrůstali.Objevit krásu známého.

Jako starší pak poznali další kouty naší republiky i daleká místa v zahraničí. A snad díky tomu prozřeli, jak jsou jejich lužní lesy a nivní louky jedinečné. Zároveň si začali uvědomovat i ohrožení, kterým luhy čelí a přemýšleli, jak by mohli pomoct.

V obhospodařovaných stejnověkých částech lesa, kde chyběly přirozené dutiny pro vyvádění ptačích mláďat, se přímo nabízelo hromadné vyvěšování budek. A tak se dali do díla. Vedoucí s dětmi z oddílů vyrobili desítky budek pro různé druhy ptactva. Připravili mapy, materiál, vybavení, a tím začalo dlouholeté dobrodružství. Budkování se dnes účastní děti z oddílů, studenti středních a vysokých škol i další veřejnost. Zimu co zimu se desítky dobrovolníků plahočí podzimním lesem s žebříkem. Hledají podle mapy budky, které v předchozích letech vyvěsili, čistí je, opravují a doplňují nové. A v každé nalezené budce se ukrývá překvapení... bude obsazená, nebo prázdná?

Má to cenu, tvrdí i čísla

Pro sýkory, lejsky, sovy, šoupálky... Vyrábí se i speciální budky pro dudka, který z naší krajiny již téměř vymizel, ale věříme, že se vrátí. V Mikulčickém luhu je nyní přes 300 hnízdních budek a poctivá evidence ukazuje, že skoro 90 % budek je každoročně obydleno.

Vzhledem k tomu, že budky jsou jen na úzkém patnáctikilometrovém pásu lesa kolem Moravy, dobrovolnická činnost každý rok podstatně mění tento kus přírody a alespoň mírně napravuje to, jak se k ní současný člověk chová. Například oddílovou chatičku, kterou měli všichni tak rádi, někdo zapálil. Shořela do základů, takže už v ní žádný oddíl na dobrodružné výpravě nepřespí. Pojďme se snažit, ať se něco podobného nestane lesu a ptákům. A také přírodě, kterou máme tak rádi, a která nám možná ani nepřipadá tak výjimečná, dokud ji bereme jako samozřejmost.

Organizační tým

Těší se na tebe Tom, Zuzka, Joja, Tom.
Pořádá Uroboros

Kontakt

Kontaktní osoba: Johanna Szpyrcová
E-mail: jojasz@seznam.cz
Telefon: +420 739 723 012