Organizování dobrovolnických akcí pro přírodu

jednodenní
Datum
Místo Praha
Cena bez poplatku
Kontaktní osoba Jana Švaříčková
+420 736 697 306
janasvarickova@brontosaurus.cz

Co na nás čeká

Zajímá tě, na co všechno je dobré myslet, aby byla tvoje dobrovolnická akce smysluplná a úspěšná? Jsi na správném místě!

Poradíme s výběrem dobrovolnické činnosti a jejím propojením s osvětou, motivací a neformálním vzděláváním. Řekneme si, jak pozvat dobrovolníky a zapojit místní komunitu. Jak a proč akci prezentovat širší veřejnosti. Popíšeme si nové i osvědčené způsoby financování. A v neposlední řadě, jaké zásady při tom všem dodržovat a čemu se naopak vyhnout. Nakonec se zamyslíme nad tvými vlastními budoucími záměry i projekty, k nimž se můžeš přidat.

Seminář je určený pro pro všechny aktivní občany, kteří chtějí realizovat drobná opatření v krajině na podporu přírody. Především pro nové a začínající organizátory dobrovolnických akcí např. z Hnutí Brontosaurus, ale i dalších environmentálních neziskových organizací či z organizací pracujících s dětmi a mládeží nebo pro členy místních akčních skupin.

Co, kde a jak

Seminář se bude konat v pondělí 16. 1. 2023 od 9:30 do 16:00 v Praze ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr (Kubátova 1).

Seminář pořádáme ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr.

Účast na semináři je zdarma.


Stravu si zajišťují účastníci semináře sami, ale plánujeme se domluvit na společném obědě v blízkosti přednáškové místnosti a pokusíme se zohlednit případná stravovací omezení. Bude zajištěno drobné občerstvení s kávou a čajem.

S sebou si prosím vezměte psací potřeby a zápisník.

Další informace o semináři včetně podrobnějšího programu upřesníme přihlášeným účastníkům v dostatečném předstihu před akcí. Pokud byste zjistili, že se semináře například ze zdravotních důvodů nemůžete zúčastnit, dejte nám to prosím co nejdříve vědět.

Malá ochutnávka

Lektoři semináře jsou Dalimil Toman, Eva Pavelová a Pavla Pokorná.
Dalimil Toman je programový ředitel Hnutí Brontosaurus. Má letité zkušenosti s pořádáním dobrovolnických akcí v Česku i v zahraničí a soustavně se věnuje také vzdělávání dalších organizátorů. V Hnutí pod jeho dohledem vznikl projekt desetileté spolupráce s krajany v Srbském Banátu, dobrovolnický tábor přispívající k ochraně vzácné Moravské Amazonie, desetidenní organizátorský kurz Cestičky a celá řada dalších úspěšných akcí.
Eva Pavelová je fundraiserka Hnutí Brontosarus. Má přehled o všech možnostech podpory dobrovolnických akcí, věnuje se vedení projektů a získávání finanční podpory.
Pavla Pokorná pracuje na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Má přehled o možnostech financování přímo k péči o přírodu a krajinu z národních zdrojů ČR.

Srdečně vás zveme také na další semináře ze série DOBROVOLNICTVÍ PRO PŘÍRODU ZA KLIMATICKÉ ZMĚNY. Jejich přehled najdete zde: https://brontosaurus.cz/novinky/vzdelavaci-seminare-dobrovolnictvi-pro-prirodu-za-casu-klimaticke-zmeny

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. #sodvahou

Organizační tým

Těší se na tebe Jana Švaříčková.
Pořádá HB

Kontakt

Kontaktní osoba: Jana Švaříčková
E-mail: janasvarickova@brontosaurus.cz
Telefon: +420 736 697 306