Veřejnost a environmentální výzvy dneška

jednodenní
Datum
Místo Brno
Cena bez poplatku
Kontaktní osoba Jana Švaříčková
+420 736 697 306
janasvarickova@brontosaurus.cz

Co na nás čeká

Zajímá tě, jak v české klimaskeptické společnosti aktivizovat veřejnost k řešení environmentálních výzev? Nauč se správně argumentovat a motivovat, aby ti ostatní naslouchali a abys je vtáhnul do akce.

Nejprve probereme hlavní environementální výzvy současnosti i způsoby, jak jim čelit. Následně si s Bohuslavem Binkou povíme, jak o těchto tématech komunikovat s veřejností, jak zvolit účinné komunikační strategie či vysvětlíme základy ekopsychologie a environmentální etiky. Magdalena Šipka pak doplní tipy z oboru nenásilné komunikace či poví, jak přimět okolí k participaci a čeho bychom se naopak měli vyvarovat. Nakonec se zamyslíme nad tvojí vlastní budoucí aktivitou nebo projekty, kam se můžeš přidat.

Seminář je určený pro aktivní občany, kteří chtějí realizovat drobná prospěšná opatření v krajině. Také pro stávající i nové organizátory z environmentálních neziskových organizací či z organizací pracujících s dětmi a mládeží či pro členy místních akčních skupin.

Co, kde a jak

Seminář se bude konat v sobotu 19. listopadu 2022 od 9:30 do 16:00 v Brně na rektorátu Masarykovy univerzity (Žerotínovo nám. 9).

Seminář pořádáme ve spolupráci s organizací MUNI POMÁHÁ.

Účast na semináři je zdarma.

Stravu si zajišťují účastníci semináře sami, ale plánujeme se domluvit na společném obědě v blízkosti přednáškové místnosti a pokusíme se zohlednit případná stravovací omezení. Bude zajištěno drobné občerstvení s kávou a čajem.

S sebou si prosím vezměte psací potřeby a zápisník.

Další informace o semináři včetně podrobnějšího programu upřesníme přihlášeným účastníkům později. Pokud byste zjistili, že se semináře například ze zdravotních důvodů nemůžete zúčastnit, dejte nám to prosím co nejdříve vědět.

Malá ochutnávka

Lektoři a lektorky tohoto semináře jsou Bohuslav Binka a Magdalena Šipka. Bohuslav Binka působí na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a kromě toho se věnuje psychoterapii. Získal komplexní přehled o environmentálním hnutí a věnuje se také environmentální etice. Magdalena Šipka se věnuje vzdělávání a lektorování témat spojených s komunikací v neziskové organizaci NaZemi.

Srdečně vás zveme také na další semináře ze série DOBROVOLNICTVÍ PRO PŘÍRODU ZA KLIMATICKÉ ZMĚNY. Jejich přehled najdete zde https://brontosaurus.cz/novinky/vzdelavaci-seminare-dobrovolnictvi-pro-prirodu-za-casu-klimaticke-zmeny

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. #sodvahou

Organizační tým

Těší se na tebe Jana Švaříčková.
Pořádá HB

Kontakt

Kontaktní osoba: Jana Švaříčková
E-mail: janasvarickova@brontosaurus.cz
Telefon: +420 736 697 306