Klima startup - adaptace a krajina

víkendovka
Datum
Místo Porta coeli (klášter)
Cena 400/300
Kontaktní osoba Tereza Opravilová
+420 736 720 568
akce-priroda@brontosaurus.cz

Co na nás čeká


Pojď hledat cesty, jak na akcích zmírňovat dopady klimatické změny na krajinu a dál se v tomto tématu vzdělávat! Pojeď na víkendový kurz Klima startup, letos s podtitulem adaptace a krajina. Tentokrát se zaměříme na adaptační opatření v krajině, která můžeme realizovat dobrovolnicky a jak k tématu klimatu a krajiny směřovat zážitkově vzdělávací program brontosauří akce.

Dozvíš se, čemu krajina čelí vzhledem k dopadům klimatické změny a jaké jsou způsoby, jak ji na tyto dopady přizpůsobit. Společně se zaměříme se na to, jak můžeme zapojit dobrovolníky a veřejnost do realizace adaptací v krajině a budeme mít možnost diskutovat s lidmi, kteří se tomuto tématu věnují. Ukážeme si, jak téma krajiny a klimatu provázat také do dalších částí dobrovolnicko zážitkových akcí a jak pomocí her tato témata předat našim účastníkům.

V neposlední řadě se na Klima startupu potkáš s partou inspirativních účastníků, organizátorů a lektorů a objevíš zákoutí kláštera Porta Coeli!

Co, kde a jak


Víkendový kurz je určen pro organizátory a organizátorky, ale i účastníky a účastnice akcí Hnutí Brontosaurus, kteří*ré se chtějí více zorientovat v problematice dopadů klimatické změny na krajinu a nalézt cesty, jak na dobrovolnických akcích společně a aktivně přizpůsobovat krajinu na měnící se podmínky.

Akce se koná v rekonstruovaných prostorách kláštera Porta Coeli u Tišnova, začíná v pátek v 18 hodin, končí nedělním obědem ve 13 hodin. Spaní v objektu je na postelích ve vlastních spacácích. Těšit se můžeš na výborné veganské jídlo. Cena akce je 400 Kč, pro členy Hnutí Brontosaurus 300 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, strava od pátku do neděle, materiál a lektorné.

Předběžný program víkendu spolu se jmény lektorů budeme postupně uveřejňovat zde:

Brontosauří akce a klima?, Dalimil Toman

Jak brontosauří metoda může propojit všechny aspekty akce s tématem dopadů změny klimatu na krajinu?

Krajina a klimatická změna, Petr Marada

Co nás z hlediska klimatické změny čeká v krajině? Jak můžeme dopadům změny klimatu na krajinu čelit? Co je efektivní a co zas tolik ne?

Dobrovolnictví pro krajinu, Dominik Grohmann

Jak vhodně zvolit a realizovat dobrovolnickou práci v krajině? Jak zapojovat veřejnost a komunity?

Příklady dobré praxe a správci lokalit

Malá ochutnávka


V pořadí třetí víkendový kurz Klima startup se v tomto roce zaměří na naši roli v přizpůsobování krajiny na změnu klimatu. Klima startup je vzdělávací cyklus kurzů a webinářů na téma klimatické změny a hledání cest, jak s ní můžeme pracovat na dobrovolnicko zážitkových akcích Hnutí Brontosaurus. V rámci Klima startupu proběhl již například víkendový kurz zaměřený na klimatické vzdělávaní a řada odpoledních seminářů. Část z nich můžeš najít ke shlédnutí v playlistu Klima startup na youtube Hnutí Brontosaurus https://www.youtube.com/watch?v=Rz6PiIc5HWU. Pro aktuální akce sleduj kalendář vzdělávacích akcí Hnutí Brontosaurus.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. #sodvahou

Organizační tým

Těší se na tebe Terka, Cody, Teri.
Pořádá HB

Kontakt

Kontaktní osoba: Tereza Opravilová
E-mail: akce-priroda@brontosaurus.cz
Telefon: +420 736 720 568