Den Země v Klášterních zahradách v Chrudimi

akce příroda
jednodenní
Datum
Místo Chrudim - Klášterní zahrady
Věk 1–99 let
Začátek akce
Cena bez poplatku
Kontaktní osoba Silvie Brázdová
+420 606 576 513
zelenydum@brontosaurus.cz
Web akce: zelenydum.brontosaurus.cz

Co na nás čeká

„Čistá půda, voda, vzduch – zdravé prostředí pro život“ – to je téma letošního ročníku akce Den Země 2024. Jak určitě víte, i my se jako KLUB HB Zelený dům, se zapojíme do letošní oslavy. Jako tradičně, je to prostřednictvím projektu Zdravé město. To připravuje program, který by měl pobavit, ale zároveň i poučit. Text města Chrudim: Přáli bychom si, aby se každý mohl zamyslet nad otázkou, co nám příroda dává a co jí vracíme každý sám za sebe. Třeba najdete odpovědi i v letošním tématu, kterým je „Čistá půda, voda, vzduch – zdravé prostředí pro život“. Přijďte si společně s námi užít Den Země v úterý 23. dubna od 9:30 do 18:00 hodin do Klášterních zahrad. Pódiový program: zahájení Dne Země pohádku „To se v lese nedělá“ v podání loutkového divadla AHOJ Libora Štumpfa pohádku Jana Wericha „Tři sestry a jeden prsten“ v podání dramatického kroužku ZUŠ Chrudim kabaretní vystoupení Jana Petráše (Poplety) „Čtvero ročné období“ hudební vystoupení country kapely Bíbři vystoupení hudebního uskupení „Smažítko“. Vedle pódiových vystoupeních nezapomínáme na dílny tradičních lidových řemesel. Ve stáncích se představí výrobci místních a regionálních certifikovaných produktů ze Železných hor, kované šperky, včelí produkty, bylinné čaje, trdelník apod. Program bude po celý den zaměřen jak na české tradice, tak i na aktivity, které se vztahují k tématu ochrany vody, ovzduší, předcházení vzniku odpadů, zadržování vody v krajině apod. Připraveny budou hry, workshopy a dílny např. u Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim, Geoparku Železné hory, Ekocentra Palety, Momo Chrudim, o. p. s., Městských lesů Chrudim, Regionálního muzea v Chrudimi, Zeleného domu Chrudim a Hnutí Brontosaurus, Mama klubu Chrudim, Městské knihovny Chrudim, Informačního střediska EU Europe Direct Pardubice, Vzdělávacího centra SFÉRA nebo budete moci navštívit vzdělávací stánek Tondy Obala od EKO-KOM apod. Těšit se také můžete na Smokemanovu edukativní schow. Že nevíte, kdo je Smokeman? Nevadí, přijďte se podívat přímo do jeho „kuchyně“. I letos si budou děti moci projít naučnou stezku s názvem „Přírodě blíže“. Stezka propojí několik stanovišť, na kterých se budou plnit krátké úkoly týkající ekologie, ochrany životního prostředí apod. Za splněné otázky pak účastníci získají drobnou odměnu. V průběhu dne můžete přinést drobné předměty do „mobilního“ Re-use centra, které najdete u stánku městského úřadu. Že nevíte, co je Re-use centrum? Dám vám malou nápovědu. Už od roku 2019 je součástí Sběrného dvora a jeho cílem je opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují. A nezapomněli jsme ani na drobné občerstvení, které bude k dispozici v průběhu celé akce. Pokud máte v hlavě nějaký nápad na vylepšení veřejného prostoru našeho města, přijďte ke stánku Tvořím Chrudim, kde můžeme vaše nápady společně zkonzultovat. Zajímá nás, jak vnímáte Chrudim i z hlediska vašich pocitů. Ty budete moci zaznamenat do elektronické pocitové mapy. Součástí osvětové kampaně Dne Země je i doprovodný program:

Co, kde a jak

Den země v Klášterních zahradách se stezkou po jednotlivých stanovištích

Dobrovolnická pomoc

Pomoc na osvětovém stánku Hnutí Brontosaurus a Klubu Zelený dům a spolku.

Na akci budeme pracovat přibližně 7 hodin denně.

Malá ochutnávka

Organizační tým

Těší se na tebe Silvie a Borek.
Pořádá Zelený dům

Kontakt

Kontaktní osoba: Silvie Brázdová
E-mail: zelenydum@brontosaurus.cz
Telefon: +420 606 576 513
Webová stránka: odkaz