Za Šumavu

dobrovolnická
prázdninová
Datum
Místo Šumava
Věk 16–25 let
Začátek akce
Cena 1100/1200 Kč
Kontaktní osoba Markét
+420 724 118 180
sumava@brontosaurus.cz
Akce je vhodná i pro ty, co s námi jedou poprvé.

Co na nás čeká

Holky už bohužel bereme jako náhradnice.

Lehni si do trávy, proběhni se lesem, spluj řeku. Hoď starosti za hlavu a usínej pod hvězdnou oblohou v náruči přírody. Obklop se Šumavou a jejími příběhy.

Jaký je vztah člověka a přírody? Jak člověk působí na ni a ona na něj?


Za Šumavu, tábor uprostřed šumavských hvozdů a luk, ti nabídne směsici pestrého zážitkového programu, exkurzí do míst, jež jsou běžnému turistovi zapovězena, a přednášek, které nás přimějí zamyslet se nad vztahem člověka k šumavské přírodě. Nedílnou součástí bude i dobrovolnická pomoc při obnově zdejších mokřadů.

Co, kde a jak

Za Šumavu je dobrovolnicko-zážitková akce, během níž budeme pomáhat s obnovou šumavských rašelinišť, poznávat šumavskou přírodu, krajinu, historii a sebe navzájem.

Pracovat budeme zhruba čtyři dny a to vždy ve spolupráci s odborníky z Národního parku. Kromě práce nás čeká také jednodenní exkurze do šumavské divočiny, tematický program a v případě příznivých stavů vody také splouvání Vltavy na kanoích územím národního parku.

Bydlet budeme na louce ve stanech a vařit si společně na ohni chutné vegetariánské jídlo. 

Tábor je pro všechny ve věku 16 až 25 let, cena pro členy HB činí 1100Kč, pro nečleny 1200Kč. Těšit se můžeš na partu 15ti vrstevníků a 6ti podnikavých organizátorů a organizátorek.

  • Ubytování: na louce ve stanech
  • Strava: vegetariánská

Dobrovolnická pomoc

Pomůžeme s obnovou mokřadních biotopů. Ty byly v minulosti odvodňovány a vysušovány. Na táboře pomáháme správě NP Šumava zahrazovat bývalé odvodňovací kanály, aby voda pomaleji odtékala z krajiny a přirozeně se zadržovala v mokřadních systéměch. 

Mnohé z mokřadů, na Šumavě především rašeliniště, jsou ostrovy biologické rozmanitosti, kde nachází své přirozené prostředí nespočet vzácných rostlinných i živočišných druhů. Mokřady hrají nezastupitelnou roli v hydrologii krajiny a koloběhu vody, čímž působí velmi příznivě na místní podnebí. Jejich obnova je také jednou z možných cest ke snižování dopadů klimatických změn. Pokud by tě zajímalo ještě víc, můžeš se podívat na webové stránky projektu “Život pro mokřady” https://life.npsumava.cz/

Minulý rok jsme pomáhali zahrazovat odvodňovací kanály v Mrtvém luhu. Také jsme zbavovali louku invazivních rostlin.

Na akci budeme pracovat 4 dny, každý den zhruba 6 hodin.

Malá ochutnávka

Tábor pořádá Základní článek Hnutí Brontosaurus Rozruch. Máme za sebou již mnoho úspěšných ročníků dobrovolnických táborů Naruby, Do (po)hor! a Bezevšeho v Krkonoších. Na našich akcích propojujeme dobrovolnickou pomoc přírodě se zážitkovým programem a environmentálním vzděláváním. Ale nudné přednášky nečekej. Naopak se můžeš těšit na exkurzi do divočiny nebo vyprávění odborníků přímo v terénu. Akce Za Šumavu probíhá ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava a letos to bude již 5. ročník tohoto tábora.

Organizační tým

Těší se na tebe Matěj, Dája, Markét, Vojta, Magda a Barča.
Pořádá Rozruch

Kontakt

Kontaktní osoba: Markét
E-mail: sumava@brontosaurus.cz
Telefon: +420 724 118 180