Zahájení Ekofóru 50

jednodenní
Datum
Místo Ekocentrum Toulcův dvůr
Začátek akce
Cena bez poplatku
Kontaktní osoba Pepa Ferenc
pepa.ferenc@brontosaurus.cz

Co na nás čeká

Touto akcí si připomeneme první ročníky soutěže kresleného humoru Ekofór z let 1979 a 1980.

 

Tehdy tato soutěž pomohla oslovit a nadchnout veřejnost ve věci naléhavosti ochrany přírody a životního prostředí.

 

Tato naléhavost je i po padesáti létech stále aktuální, ne-li aktuálnější. Ekofór 50 je nyní jedním z počinů Hnutí Brontosaurus pro jeho směřování do dalších padesáti let.

 

Ekofór 50 pořádáme ve spolupráci s Českou unií karikaturistů a časopisem Mladý svět na téma:

 

Člověk a životní prostředí v podmínkách klimatické krize.

Co, kde a jak

Oficiálně a slavnostně bude Ekofór 50 vyhlášen na Mezinárodní den životního prostředí dne 5.6.2023 od 15:00 hodin ve

Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1 Praha 10 – Hostivař.

V rámci tohoto vyhlášení bude současně v prostorách Toulcova dvora probíhat i výstava prací z minulých ročníků Ekofóru.

 

Pravidla soutěže budou přednesena všem přítomným, a svými příspěvky s pozvánkou k účasti v soutěži se k programu připojí také paní Marie Plotěná, kreslířka a malířka, která bude předsedkyní poroty a šéfredaktor časopisu Mladý svět pan Jan Janiš, který rovněž bude členem poroty. Za Klimatickou koalici přednese paní Barbora Valešová širší kontext klimatické změny k naší soutěži.

 

Vytištěná pravidla Ekofóru 50 v plném znění budou na místě k dispozici, a ve stejný den budou pravidla uveřejněna v tisku, médiích i na sociálních sítích.

 

V následném čase po slavnostním vyhlášení bude možné si prohlédnout zmíněnou výstavu prací z let minulých. Tuto prohlídku zpestří koncert skupiny S.N.A.K ukrajinské zpěvačky Anny Nedashkovské. Někteří kreslíři budou dětem na místě kreslit drobné karikatury.

 

Nenechte si ujít tuto slavnostní událost, jednu z prvních, připomínajících padesáté výročí a také start do dalších padesáti let činnosti Hnutí Brontosaurus.

Malá ochutnávka

Pro více informací o soutěži, její termíny a pravidla najdeš na Brontosaurus.cz/ekofor

Organizační tým

Těší se na tebe Josef.
Pořádá HB

Kontakt

Kontaktní osoba: Pepa Ferenc
E-mail: pepa.ferenc@brontosaurus.cz