Za tajemstvím Filipova údolí

dobrovolnická
prázdninová
Datum
Místo chata Kristýna Javorník
Věk 14–26 let
Cena 1000
Kontaktní osoba Franta Novotný
+420 603 833 902
chata.kristyna@seznam.cz
Akce je vhodná i pro ty, co s námi jedou poprvé.

Co na nás čeká

Máš pro strach uděláno a nebojíš se s námi prožít sedm dní v okouzlující přírodě Bílých Karpat? Užij si tábor pro dospělé a přispěj k péči o přírodu.

 

Příběh:

Na vědomí se dává, že mladý pán, hrabě Filip von Magnis z rodu pánů ze Strážnice, ráčí hledat schopnou čeládku, ježto by v jeho chatě lovecké v údolí, které se na paměť jeho zove Filipovo, za stravu a nocleh do služby šla a panské společnosti v době lovu k ruce byla! Tito pak se musí svatosvatě zapřísáhnout, že svou práci poctivě vykonávati budou, jakož i že mlčenlivost ve věcech, které na tomto místě po dobu své služby uvidí či uslyší, pod trestem těžkého žaláře zachovají. Odměnou jejich budiž krásy a divy lesů bělokarpatských – palouky za nocí lunou stříbřené, ve dne bystřiny sluncem zlacené, kraj duchem prodchnutý a našemu pánu von Magnis nad jiné vzácný.

 

Nuž člověče, jsi-li mládenec či děvče odvážné a máš-li smysl pro věci tajemné a skryté, dokážeš-li též pánu svému věrným býti a práce se neštítíš, pak neváhej našemu pánu Filipu von Magnis na sedmidenní robotu upsati se! Měj se však na pozoru, za dlouhých večerů, když po náročných dnech strávených štvanicí lovné zvěře a prohýřených nocích, když se již panstvo ráčilo k domovu odebrati, znavená čeládka ke žhnoucímu krbu usedne i tu počnou vyprávěti zkazky a báchorky všeliké, jež se v onom kraji od úst k ústům nesou, a i otrlým čeledínům se z nich vlasy na hlavě ježí. 

Co, kde a jak

Těšit se můžeš na hry, společnou zábavu a další prožitkové aktivity. Na táboře máme v plánu také několik fyzicky nenáročných činností pro ochranu přírody a zvelebování táborové základny. Čekají nás zajímavé výlety za krásami a jedinečnou atmosférou Bílých Karpat. Během tábora získáš nové řemeslné dovednosti při práci se dřevem, dozvíš se o místní historii a okusíš její tradice, navážeš nová přátelství, a to vše v lůně bělokarpatské přírody. Na základně máme venkovní hliněnou pec na chleba, ve které si upečeme pravou a nefalšovanou horňáckou pizzu.

 

Info o ubytování a naší základně najdeš zde: www.chatakristyna.eu. Foto z chaty je zde: www.chatakristyna.rajce.idnes.cz

  • Ubytování: Spí se v podkroví (dvě oddělené místnosti), dle zájmu lze spát venku v indiánském teepee, nebo v podsadovém stanu.
  • Strava: ne-vegetariánská, vegetariánská

Dobrovolnická pomoc

Výroba budek pro ohrožené ptactvo, obnova lesního jezírka pro obojživelníky.

Budky vyrábíme a vyvěšujeme proto, aby ptáci (sýkory, lejsci, brhlíci, holubi doupňáci, sovy, šoupálci, dudci a další) měli kde hnízdit a mít mláďata. V našich intenzivně obhospodařovaných lesích totiž chybí staré stromy v kterých dřípve ptáci nacházeli přirozené dutiny pro hnízdění.

 

Budky budeme vyvěšovat nejen kolem chaty, ale na podzim je dobrovolníci vyvěsí i na potřebná místa v lužních lesích na jižní Moravě.

Na akci budeme pracovat 5 dní, každý den zhruba 5 hodin.

Malá ochutnávka

Tábor pořádáme již dvanáctým rokem na samotě uprostřed lesa na chatě Kristýně u obce Javorník nad Veličkou.

Organizační tým

Těší se na tebe Johanna, Lucie, Petra, Pápa, Staník, Anna, Kuna a Fábor.
Pořádá BRĎO Vlkani

Kontakt

Kontaktní osoba: Franta Novotný
E-mail: chata.kristyna@seznam.cz
Telefon: +420 603 833 902