Oddílovky Žabičky Lužice

dlouhodobá
Datum
Místo Klubovna Lužice
Věk 8–13 let
Začátek akce
Cena 300
Kontaktní osoba Jitka Dvořáková
+420 777 700 438
j.dvorakova98@seznam.cz

Co na nás čeká

Jsme skupina dětí, vedoucích a jejich pomocníků působících v dětských oddílech po celé republice pod hlavičkou Hnutí Brontosaurus. BRĎO je jednoduchá zkratka, která označuje Brontosauří dětské oddíly. Zabýváme se stejnou činností jako jiné podobné organizace. Snažíme se ale do našeho zážitkového programu navíc zařazovat prvky ekologické výchovy uzpůsobené dětem a jejich potřebám. Právě spojením zážitků s ekologickou výchovou se nám daří probouzet v dětech zájem o přírodu a její ochranu. Aktivity BRĎO oddílů se vyznačují svojí hravostí a pestrými formami, ve kterých jsou realizovány. Do palety našich akcí spadají pravidelné oddílové schůzky, dobrodružné výpravy a pobyty v přírodě, nejrůznější akce pro veřejnost a samozřejmě také letní tábory. Naší snahou je také pořádat co nejvíce akcí, kde děti sami aktivně přispějí k ochraně přírody ať už je to vyvěšením ptačích budek a krmítek, vyčištěním lesní studánky nebo výsadbou zeleně.

Co, kde a jak

Žabičky Oddílovky každý pátek od 16:00 do 17:30, první oddílovka 16.9. 2022. Oddíl je určen pro děti od 1. do 6. třídy + výjimky starší - můžou pomáhat a zapojovat se jak do her tak budou i k dispozici vedoucím. Vedoucí Jitka Dvořáková, Marie Hůlková 777700438 j.dvorakova98@seznam.cz Instruktorka Alena Fukalíková

Dobrovolnická pomoc

Jsme oddíl Žabiček, který v obci Lužice působí již přes deset let. Tento rok budeme pomáhat robotovi, který svou paměť ztratil v kyberprostoru, ale zároveň budeme jako každý rok hrát spoustu her a naučíme se také něco o přírodě a jak ji chránit. V našem oddíle je místo pro každého, od nejmladších dětiček po starší instruktory. V našem oddíle si najdete kamarády, užijete si plno zábavy a ještě se něco dozvíte.

Malá ochutnávka

Organizační tým

Těší se na tebe Jitka Dvořáková, Alča Fukaliková.
Pořádá BRĎO Vlkani

Kontakt

Kontaktní osoba: Jitka Dvořáková
E-mail: j.dvorakova98@seznam.cz
Telefon: +420 777 700 438