Základní články

Základní článek (ZČ) Hnutí Brontosaurus je uskupení lidí, kteří společně pořádají akce a chtějí vystupovat pod hlavičkou Hnutí Brontosaurus. Jednotlivé základní články jsou tak pestré jako lidé, kteří je tvoří. Spojuje je však otevřenost vůči novým členům, kteří se chtějí aktivně zapojit do jejich činnosti.

Některé články pečují o přírodu a významné lokality, jiné pomáhají na ekofarmách, opravují hrady nebo zámky. Další se věnují environmentální výchově dětí v oddílech, sjíždí řeky, jezdí na vandry nebo třeba pořádají kulturní akce.

 PsB 5

Charakteristika základních článků

Průměrně mají okolo 30 členů, jsou ale i výjimky, jejichž členská základna sahá přes stovku. Některé tvoří lidé doslova z celé republiky a schází se téměř výhradně na akcích, jiné působí spíše lokálně a jejich členové pořádají také různé výlety, besedy nebo společenské večery.

Jak se můžeš zapojit

Prohlédni si seznam základních článků s jejich charakteristikou a kontakty.

Přidej se a staň se členem některého z nich.

 

Máš přátele, s nimiž chceš společně podnikat akce?

Založte vlastní základní článek.

Založení základního článku >