Mezinárodní aktivity

Pomáháme v Česku i v zahraničí - naši stopu zanecháváme také v cizích zemích. Kromě pravidelných setkání dobrovolníků a workshopů pořádaných v rámci mezinárodní spolupráce zaštiťujeme v současnosti tři velké projekty. Stavíme školu v Himálajích, značíme karpatské turistické stezky a pomáháme krajanům v rumunském Banátu. Přidej se k nám.
 
Zahranici 1

Co děláme v zahraničí

Krajní meze

Od roku 2006 vyrážíme do indického Ladakhu. Za tu dobu více než 170 dobrovolníků pomohlo při výuce a stavebních pracích v několika školách, tibetské a indické SOS vesničce a klášterech. Za to je osobně ocenil i 14. Dalajláma. Hlavním posláním je duchovní rozvoj účastníků a snaha, aby tamní obyvatelé poznali jiné návštěvníky ze "západu", než jsou ti, kteří přijíždějí jen jako turisté. Mezi roky 2010 a 2012 jsme se podíleli na česko-indickém vzdělávacím a rozvojovém projektu La Ngonpo. V roce 2012 se od Krajních mezí odštěpil projekt Brontosauři v Himálajích.
Více o Krajních mezích >
 

Brontosauři v Himálajích

Ve vesnici Mulbekh stavíme energeticky soběstačný školní internát. Projekt zajišťujeme odborně i finančně. Rozvíjíme zkušenosti místní komunity v oblasti vzdělávání, stavebnictví a zahraniční spolupráce. Každý rok také do Ladhaku přijíždí naši dobrovolníci, kteří vyučují děti a školí tamní učitele.
 

Pomoc krajanům v Banátu

V atmosféře rumunského Banátu pořádáme zážitkové pracovní tábory na pomoc českým krajanům. Při práci, vandrech a hrách se seznamujeme s tradičním životem tamních lidí, s jejich řemesly, písněmi a tanci.
 

Značkování turistických tras v Karpatech

Organizujeme mezinárodní dobrovolnické tábory v Podkarpatské Rusi, během nichž opravujeme turistické značení a uklízíme stezky v tamních horách. Snažíme se tak přispět k rozvoji šetrné turistiky v této části Ukrajiny. Letos jsme vyznačili na 75 kilometrů cest.