Pro střední školy

Výukové programy pro střední školy

 

Chcete oživit výuku na své škole? Vyberte si z našich středoškolských výukových programů.

Programy vedou zkušení lektoři, kteří prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky aktivně zapojují všechny studenty. Rozvíjí tak jejich povědomí a vztah k důležitým otázkám životního prostředí i občanské angažovanosti a nenásilnou formou učí klíčovým kompetencím.

 

1) Výukové programy na školách

 

2) Jednodenní terénní výukové programy

 

Kontakt a objednávky výukových programů

Koordinátorka programů: Mgr. Karin Backová

E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: + 420 734 239 731

 

Nepojmenovaný 2.jpg

 

 

Výukové programy na školách

 

Cílová skupina:  Střední školy, gymnáziá, 8letá gymnázia (od kvinty)

Témata a délka programů:

 

 

Programy s tématem dobrovolnictví (v češtině i v angličtině)

  • Dobrovolnictví je IN (45 min / 90 min)

 

 

Ekologické programy (v češtině)

  • Biodiverzita doma i ve světě (90 min)

  • Stromy pro život (90 min)

 

Místo:

Výukové programy zajistíme přímo v prostorách vaší školy, pokud se nedomluvíme jinak. Ideální pro nás bude učebna s dataprojektorem a připojením k internetu.

 

Cena:

  • Dobrovolnictví je IN (90 min) - zdarma

  • Biodiverzita doma i ve světě (90 min) – 40 Kč/student

  • Stromy pro život (90 min) - 40 Kč/student

 

 

Anotace výukových programů:

 

 

Dobrovolnictví je IN

 

Délka: 45/90 minut

Jazyk: Čeština nebo angličtina

RVP:

Tento program se hodí zařadit do výuky například v rámci průřezového tématu osobnostně-sociální výchovy.

Cena:

Zdarma

Popis:

Výukový program studentům středních škol představuje dobrovolnictví a jeho význam na principu neformální vzdělávací metody. Jedná se o samostatný výukový modul, ale nabízíme ho také v kombinaci s navazujícími indoorovými či terénními aktivitami.

Aktivně seznámíme žáky s dobrovolnictvím v České republice. Při interaktivním programu zjistí, v čem spočívá pomoc dobrovolníků, jaká jsou její pozitiva a co může přinést jim samotným. Lektoři nabídnou žákům konkrétní činnosti, do kterých se mohou sami zapojit. Program v angličtině navíc přirozeně rozvíjí jazykové kompetence.

 

Biodiverzita doma i ve světě

 

Délka: 90 minut

Jazyk: Čeština

RVP: Program lze zařadit do výuky například v rámci průřezového tématu environmentální výchovy.

Cena: 40 Kč/student

Popis:

Výukový program seznamuje studenty s významem přírodní rozmanitosti nejen pro lidskou společnost. Přispívá také k rozvoji občanské odpovědnosti mládeže ve vztahu k životnímu prostředí.

Jaký je význam druhové rozmanitosti pro život na Zemi? Jaké jsou příčiny úbytku, jeho důsledky a možná řešení? Žáci hledají odpovědi pomocí skupinových aktivit a diskuzí. Cílem je také představit různé možnosti ochrany přírody a náměty ke konkrétním aktivitám.

 

Stromy pro život

 

Délka: 90 minut

Jazyk: Čeština

RVP: Program lze zařadit do výuky například v rámci průřezového tématu environmentální výchova.

Cena: 40 Kč/student

Popis:

Výukový program vede studenty k uvědomění významu stromů především ve městech. Prostřednictvím atraktivních neformálních výukových metod upozorňuje na jejich možné ohrožení. Program uvádí studenty do reálných situací a přispívá k rozvoji komunikačních a sociálních dovedností.

Součástí programu jsou také podněty, aktivity a praktické možnosti zapojení se do ochrany stromů v České republice. Cílem je probudit v žácích pocit sounáležitosti a zodpovědnosti za životní prostředí, ve kterém žijí.

 


Nepojmenovaný 2.jpg

 

Terénní výukové programy

 

Cílová skupina: Střední školy, gymnázia, 8letá gymnázia (od kvinty)

Délka: Pohybuje se v rozmezí 3-5 hodin. Závisí však vždy na možnostech dané třídy a zadavateli práce.

Jazyk: Čeština (případně i angličtina)

RVP: Tento program je možné zařazovat do výuky například v rámci průřezového tématu osobnostně- sociální výchovy nebo environmentální výchovy.

Cena: 800 Kč/třída, nad 20 osob je cena  40 Kč/student

Popis:

Jednodenní programy pro středoškoláky jsou netradiční formy výuky a obsahují přímou dobrovolnickou činnost nebo zážitkovou pedagogiku.

Pod vedením zkušených lektorů se studenti v rámci aktivit dozví fakta i zajímavosti o dané lokalitě. Součástí programu je i jednoduchá dobrovolnická práce pro přírodu. Tato nabídka se vždy odvíjí od ročního období a aktuálních možností. Nabízíme například vyvěšování ptačích budek, při kterém si studenti nové poznatky „osahají” v praxi.

Jednodenní programy je možné organizovat pro třídu či větší skupinu studentů napříč celou školou. A terénní aktivity zajistíme na lokalitách v blízkosti vaší školy.

 

Jaká je přidaná hodnota  terénních výukových programů?

Zážitkově-vzdělávací akce v přírodních lokalitách blízkého okolí probouzejí a prohlubují zájem studentů o své okolí i přírodu obecně. Díky kombinaci vzdělávání, zážitků a dobrovolnické práce Hnutí Brontosaurus ukáže studentům okolní přírodu z jiného úhlu pohledu, než z jakého jsou zvyklí se na ni dívat. Tyto programy navíc podporují spolupráci v týmu i další klíčové kompetence.

 

Kdo terénní programy organizuje?

Hnutí Brontosaurus je jedna z nejdéle fungujících českých neziskových organizací. Díky 45leté práci s mládeží má Brontosaurus detailně propracovanou a tisíci účastníky prověřenou metodiku zážitkově-vzdělávacích akcí. Ve spolupráci se zkušenými lektory z oblasti dobrovolnické ekologické činnosti a práce s dětmi a mládeží ukazuje Hnutí Brontosaurus ideální cestu, jak ozvláštnit a vylepšit výuku.

 

 

Kdy je možné terénní program uskutečnit?

Jednodenní středoškolské akce pořádáme po dohodě se školami vždy od jara do začátku letních prázdnin a poté od září do začátku zimy. O prázdninách totiž pořádáme brontosauří letní tábory a v zimě na lokalitách nelze pracovat. Termín tedy závisí na vzájemné dohodě, se správci lokalit pak vše zajistí naše koordinátorka výukových program.

 

Jak program objednat?

Pokud máte zájem o jednodenní program Hnutí Brontosaurus pro středoškoláky, stačí napsat naší koordinátorce Karin Backové na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefon + 420 734 239 731. Karin s Vámi vyřeší veškeré organizační záležitosti a postará se o komunikaci se správci lokalit.
logolink