Brontosauří dětské oddíly (Brďo)

Zábava, kamarádi a dobrodružství při poznávání přírody - to vše jsou Brontosauří dětské oddíly (Brďo). Jejich činnost začíná desítkami schůzek a výprav, vede přes nejrůznější soutěže a akce až k rozmanitým ekovýchovným projektům. V rámci nich děti pečují o naučné stezky, pomáhají v chráněných územích či třeba pěstují stromky. Netrápíme je však náročnou odbornou činností, ale hravými a pestrými aktivitami je vedeme k lásce k přírodě, lidem, tradicím i vlastnímu kraji. Přidej se k nám.

Web Brontosauřích dětských oddílů >Brdo2

Nabízíme

Duhové střípky
celoroční ekovýchovný program

Cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů a kroužků náměty k činnosti v oblasti ekologické výchovy v takové formě, aby je mohli lehce využít ve svém dosavadním programu. Aktivity předkládané v jednotlivých zadáních soutěže by tak měly jít lehce včlenit do her, ale i do dlouhodobějšího vnitřního programu, který si mnoho oddílů vytváří. Vždyť tvůrci Duhových střípků jsou sami aktivní vedoucí.

Více o Duhových střípcích >

Máme rádi přírodu
výtvarná, literární a fotografická soutěž

Zábavnou formou soutěž rok co rok seznamuje děti a mladé lidi s aktuálními problémy životního prostředí. Soutěžící zkoumají a na základě vlastních zkušeností a přání přemýšlí, jaká by příroda měla být a co pro ni mohou udělat. A jelikož jde soutěž, tak můžete něco vyhrát!

Více o Máme rádi přírodu >

Setkání Brďo

Tradiční setkání oddílů ze všech koutů republiky spojené s vyhlášením výsledků Duhových střípků a oslavami Dne Země probíhá v jihomoravských Mikulčicích.

Více o Setkání Brďo >

Vzdělávací kurzy
semináře a informační servis pro vedoucí

Vzhledem ke specifikům činnosti s dětmi disponuje program Brďo vlastním vzdělávacím systémem. Nabízíme kurzy pro začínající i zkušené organizátory, jednodenní semináře i dlouhodobé vzdělávání.

Více o Vzdělávání >

 Brdo 1

Jak se můžeš zapojit

Založení oddílu

Založ svůj základní článek nebo klub a vytvoř vlastní oddíl.
Nebo si vyber některý z desítky brontosauřích dětských oddílů, které působí převážně na Moravě. Další dětské kolektivy fungují také pod ostatními základními články Hnutí Brontosaurus. Vyber si nejbližší a přidej se k nám!

Dobrovolnická skupina

Bydlíš v Brně? Přidej se k naší dobrovolnické skupině, nahlédni do samotného zázemí programu a poznej podobně naladěné lidi. Podle chuti a možností se rozhodni, jak nám pomůžeš.