Akce památky

Pro kulturní dědictví a pro zábavu - tak lze shrnout poslání Akce Památky (APam). Přitahuje hlavně lidi se zájmem o památky a kulturní dědictví. Tento program se opírá o tři základní pilíře, kterými jsou dobrovolnická pomoc památkám, zážitkový program a vzdělávání z oblasti památek a historie. Momentálně pečujeme o 30 lokalit v Česku. Přidej se k nám.

Web Akce památky >

Podívej se na mapu lokalit, kde brontosauři pomáhají památkám!

Akce Pamatky

Pilíře Akce památky

Dobrovolnická pomoc památkám

  • Dobrovolně pracujeme na památce nebo v lokalitě s ní přímo související

  • Pomáháme v zámeckých zahradách, vyklízíme půdy, stavíme nebo bouráme zdi a podílíme se na běžné údržbě památek

  • Spolupracujeme s odborníky

Zážitkový program

  • Část akce vyhrazujeme pro odpočinek a zážitkový program

  • Při něm se například učíme irské tance, zkoušíme, jak se žije v keltské vesnici, šermujeme či řešíme záhadnou vraždu zámecké paní

Vzdělávání v oblasti památek a historie

  • Probíhá formou prohlídky, přednášky či zážitkovou pedagogikou. Vždy souvisí s danou památce

  • Navštěvujeme běžně nepřístupné části hradů a zámků

 
Smch

Jak se můžeš zapojit

Víkendové akce

Víkendovky APam probíhají po celý rok (kromě prázdninových měsíců) na nejrůznějších místech po celé republice. Každá víkendová akce zpravidla začíná pátečním odpolednem a končí v neděli po poledni. Účastníci pomáhají památkám, zapojují se do netradičního programu, který pro ně připravili organizátoři, a přitom se dozví něco z historie.

Jak probíhá víkendovka >

Jednodenní akce

V rámci jednodenních akcí pečujeme o drobné kulturní dědictví. Většina jednodenních prací je součástí projektu DRAK, který mapuje drobnou sakrální architekturu v krajině.

Více o projektu DRAK >

Exkurze a přednášky

Součástí programu je také vzdělávání. Jezdíme přednášet studentům na střední školy a pravidelně pořádáme odborné vycházky po brněnských památkách.

Dobrovolnická skupina

Bydlíš v Brně? Přidej se k naší dobrovolnické skupině, nahlédni do samotného zázemí programu a poznej podobně naladěné lidi. Podle chuti a možností se rozhodni, jak nám pomůžeš.