Programy pro střední školy

Naši proškolení lektoři v rámci programů pro střední školy učí žáky o propojenosti jednotlivých složek ekosystému, výhodách a příležitostech spojených s dobrovolnickou činností a pomocí metodik neformálního vzdělávání rozvíjí soft-skills a další klíčové kompetence žáků. Vybrané programy nabízíme i v angličtině.

Terénní programy – být dobrovolníkem

Program je realizován ve vybraných přírodních lokalitách v blízkosti vaší školy (prozatím) hlavně v Jihomoravském, Zlínském kraji a v Praze.

Formou zážitkové pedagogiky seznámíme žáky s konkrétním místem a krajinnou ekologií, netradiční formou proniknou do základních principů ochrany přírody. Žáci si také prakticky vyzkouší konkrétní činnost pro přírodu, jejíž nabídka se vždy odvíjí od ročního období a našich aktuálních možností (například vyvěsí ptačí budku).

Dobrovolnictví je IN (v češtině i v angličtině)

Aktivně seznámíme žáky s dobrovolnictvím v České republice i v zahraničí. Díky interaktivnímu programu zjistí, v čem spočívá pomoc dobrovolníků, jaké jsou její klady a co může přinést jim samotným. Lektoři nabídnou žákům konkrétní činnosti, do nichž se mohou sami zapojit. Program v angličtině navíc motivuje studenty k využití jazykových znalostí.

Tento program je možné zařazovat do výuky například v rámci průřezového tématu osobnostně-sociální výchova.

Biodiverzita doma i ve světe

Jaký je význam druhové rozmanitosti pro život na Zemi? Jaké jsou příčiny úbytku, jeho důsledky a možná řešení? Žáci hledají odpovědi pomocí skupinových aktivit a diskuzí. Cílem je také představit různé možnosti ochrany přírody a náměty ke konkrétním činnostem.

Program lze zařadit do výuky například v rámci průřezového tématu environmentální výchova.

Stromy pro život

Prostřednictvím aktivizujících metod se žáci seznámí s funkcí a významem stromů. Součástí programu jsou také podněty, aktivity a praktické možnosti zapojení se do jejich ochrany v České republice. Cílem je probudit v žácích pocit sounáležitosti a zodpovědnosti za životní prostředí kolem nich.

Program lze zařadit do výuky například v rámci průřezového tématu environmentální výchova.

V případě zájmu o uskutečnění programu na vaší škole neváhejte kontaktovat našeho koordinátora.

programy@brontosaurus.cz