PO PROUDU MALÉHO DUNAJE II.díl

víkendovka
Datum
Místo řeka Malý Dunaj, Slovensko
Věk 30–50 let
Začátek akce
Cena 2.019 Kč Kč
Kontaktní osoba Markéta Černocká
776 662 435
jezi@centrum.cz

Co na nás čeká

Vodácká podzimní plavba na Slovensku na konec vodácké sezóny. Den se zkracuje, noc prodlužuje. Táboření, večery u ohně s kytarou a mírným programem. Plout budeme na gumových kánoích Baraka a Pálava. Vítáme otrlé kamarády!

Co, kde a jak

S sebou bude potřeba: stan, teplý spacák, karimatka, dobrá pláštěnka!, baterka, nůž, ešus nebo miska, lžíce, láhev na vodu, hygienické potřeby, oblečení do každého počasí! Povinně kompletní oblečení navíc na převlečení pro případ převrácení lodě a namočení. Další věci obdrží přihlášení do mejlu. Noclehy: Spát budeme ve vodáckých kempech i mimo ně ve stanech (stany si musíte zajistit sami, případně kdo nemá, může být ubytován u někoho, kdo má - hlaste se oběma směry). Pokud bude kemp či tábořiště nefunkční, vždy bude dovezena v barelu pitná voda. Jídlo na putování bude zajištěno 3x denně. Ráno teplé obilné kaše. Obědy na této podzimní akci také vaříme - obvykle teplou polévku + pečivo, pomazánku. Večer bude nachystáno navařené vegetariánské jídlo. Občas možná k tomu opečete špekáček. Začínáme obědem v pátek, končíme obědem v neděli. Každý den dostanete i sladké svačinky. Doprovodné auto pojede s přívěsným vozíkem podél řeky, přiveze každý večer nádobí na vaření, potraviny, vaše batohy, spacáky a stany (aby byly v suchu), takže můžete po celý den jet v lodi nalehko jen se sudem se svými věcmi. V případě nouze naloží i nemohoucího vodáka. Lodě: řeku budeme sjíždět na dvoumístných gumových kánoích z půjčovny. K lodi bude mít každá dvojice půjčený vodotěsný pytel na osobní věci a každý pádlo a vestu. Zamilovaní partneři mohou plout v lodi spolu, ostatní účastníci se budou v lodích každý den střídat s ostatními lidmi. Cena: 2.019 Kč zahrnuje: jídlo 3x denně + svačinky, příspěvek na organizaci a materiál, případné kempy, příspěvek na benzín doprovodného vozidla s vozíkem, zapůjčení veškerého vodáckého vybavení z půjčovny, dopravu lodí. Nezahrnuje vstupenky do pamětihodností. Trasa a zkušenosti: Vyplujeme z Jelky (= z místa, kde jsme loni skončili). Řeka mírně teče 4 km/hod, je široká, bez záludností, nečekají nás žádné divočiny. Skončíme v Jahodné. Cestou budou 2 hodnotná KPČ v podobě velkých vodních mlýnů. Podmínka účasti je umět plavat. Začátek akce: pátek 20.9. v 10:00 v JELCE v cukrárně. Konec akce: v neděli 22.9. ve 14:30 h v JAHODNÉ. Na Slovensko se vyjíždí až v pátek brzy ráno rychlíkem z Brna. Nebrňáci přijedou ve čtvrtek večer do Brna a přespí u kamarádů k rannímu odjezdu. Plujeme 3 dny a přespáváme venku jen 2 noci s ohledem na podzimní podnebí. fotky z loňského podzimního Malého Dunaje - úsek z Bratislavy do Jelky: http://praminky.cz/fotogalerie/PO-PROUDU-MALeHO-DUNAJE/58/ Přihlášky: Markéta Černocká, jezi@centrum.cz, 776 662 435

Dobrovolnická pomoc

nepracuje se

Malá ochutnávka

Malý Dunaj je rameno řeky Dunaje s délkou 128 km na jižním Slovensku. Malý Dunaj teče stálým, mírným proudem. Od hlavního toku Dunaje se odděluje za zdymadly u Slovnaftu v Bratislavě v nadmořské výšce 126 m n. m. Meandruje nížinnou krajinou. U Kolárova se vlévá do Váhu a spolu s ním u Komárna v nadmořské výšce 106,5 m n. m. do Dunaje. Na toku leží obce Kolárovo, Vrakuňa, Most pri Bratislave, Malinovo, Zálesie, Tomášov, Jelka, Jahodná a Trstice. Malý Dunaj vytváří nejrozsáhlejší říční ostrov v Evropě, Žitný ostrov, který je jednou z největších zásobáren pitné vody. Okolí Malého Dunaje tvoří povětšinou louky a pole, které jsou však od samotného toku odděleny několik desítek metrů širokým pásem lužního lesa. Z savců jsou zde zastoupeny vydra říční, nutrie říční a ondatra pižmová, z ptáků se zde vyskytují zejména labuť velká, volavka popelavá, lyska černá, čáp bílý, ledňáček říční, kachna divoká. Ryby vyskytující se v toku Malého Dunaje jsou sumec velký, štika, jelec tloušť, jelec jesen, okoun říční, karas obecný, plotice obecná, mník jednovousý. Hlavními dřevinami rostoucími v okolí Malého Dunaje jsou topol černý, topol bílý, vrba křehká, vrba bílá, jasan ztepilý, pajasan žláznatý a olše lepkavá. Bohatě zastoupeny jsou také křoviny, hlavně hloh, plamének plotní, svída krvavá, brslen evropský, chmel otáčivý a břečťan popínavý. Z vodního rostlinstva jsou zastoupeny především leknín bílý, stulík, vodní mor kanadský, stolístek, orobinec, okřehek menší. Na Malém Dunaji se zachovaly čtyři historické vodní mlýny. V Jelke, Tomášikova a Jahodné jsou to kolové mlýny, v Kolárově plovoucí (lodní). Mlýny jsou přeměněny na muzea v přírodě (skanzeny). Malý Dunaj se dá využívat na vodní turistiku. Splutí Malého Dunaje patří k nejkrásnějším zážitkům trávení volného času na Slovensku. Je vhodný i pro začátečníky či rodiny s dětmi. Výška hladiny řeky v důsledku existence vypouštěcího objektu na místě oddělení řeky z hlavního toku Dunaje téměř nekolísá. V důsledku toho je Malý Dunaj ušetřen větších záplav, které na jiných řekách přinášejí mnoho odpadu „zavěšených“ na stromech. Příroda okolí řeky se proto dá povětšinou přirovnat k „džungli“. Splutí Malého Dunaje patří mezi nezapomenutelní zážitky.

Organizační tým

Těší se na tebe Markéta Černocká, Jiří Žemlík.

Kontakt

Kontaktní osoba: Markéta Černocká
E-mail: jezi@centrum.cz
Telefon: 776 662 435