Sázení s Pražskou pastvinou

akce příroda
jednodenní
Datum
Místo Cikánka
Věk od 10 let
Začátek akce
Cena bez poplatku
Kontaktní osoba Věra Konůpková
604 238 575
vera.konupkova@centrum.cz

Co na nás čeká

Nahradíme špatnou výsadbu, která zde byla vysázena před 4 lety a bez péče uschla. Postaráme se i o část stromů, které jsme vysadili loni a předloni. Budeme sázet nové stromy a vytvářet pevnější ohrady kolem stávajících stromků, aby se kolem mohli pást ovce a kozy.

Co, kde a jak

Záleží na naší domluvě :)

Dobrovolnická pomoc

Sázíme stromky na semenné podnoži, dlouhověké ovocné stromky, které budou jak pastvou pro hmyz, tak budou mít osluněný kmen. Tento typ biotopu v naší krajině chybí. Zároveň stromky ochráníme před okusem, v lokalitě se několikátým rokem pase (ovce, kozy) a tím se průkazně zvyšuje biodiverzita místa.

Malá ochutnávka

O lokalitu se pomáháme starat již několikátým rokem.

Organizační tým

Těší se na tebe Věra Konůpková.

Kontakt

Kontaktní osoba: Věra Konůpková
E-mail: vera.konupkova@centrum.cz
Telefon: 604 238 575