S Nadací Veronica Společně pro přírodu

Hnutí Brontosaurus do péče o přírodu a krajinu aktivně zapojuje dobrovolníky, zvláště pak mládež včetně středoškoláků. V Jihomoravském kraji tuto naši činnost v roce 2018 finančně podpořila Nadace Veronica v rámci programu Společně pro přírodu https://nadace.veronica.cz/page/granty-a-podpora/podporene-projekty/2018.php.

 

Jsme moc rádi, že i díky této podpoře se podařilo v kraji realizovat 11 různých akcí – terénních dobrovolnických výukových programů a jednodenních i víkendových dobrovolnických akcí. Společně s několika desítkami dobrovolníků jsme čistili a opravovali ptačí budky, sázeli nové stromy nebo odklízeli větve a náletové dřeviny ze stanovišť zvláště chráněných rostlin.

Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky dobročinných obchodů Nadace Veronica. Děkujeme!