Veřejná zakázka: Teplo pro Smrčník

 

Datum zahájení plnění: 1.7.2020

Datum ukončení plnění a předání hotového díla: nejpozději 15.11.2020

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 395 277 Kč

Nabídky se podávají písemně v závazné formě v listinné podobě a ve lhůtě pro podání nabídek, tj. nejpozději do 15.5.2020 do 12:00 hodin

 

Úplné znění výzvy, příslušnou dokumentaci a další informace poskytne kontaktní osoba Ing. Josef Dvořáček (finanční ředitel Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno, tel:774 976 407, e-mail: finance@brontosaurus.cz nebo přímo v místě realizace projektu Petr Prágl (správce) – tel. 724448884, e-mail: smrcnik@seznam.cz