Hnutí Brontosaurus zapojuje středoškoláky

Hnutí Brontosaurus se již více než 40 let aktivně podílí na přípravě a realizaci akcí na podporu zvláště chráněných druhů v ČR. V rámci programu Akce příroda koordinuje nejrůznější dobrovolnické činnosti veřejnosti jako jsou kosení luk s výskytem vzácných rostlin, vyvěšování ptačích budek či obnova přirozených biotopů plazů a obojživelníků.

 

Dlouhodobým strategickým cílem organizace je zapojovat do těchto dobrovolnických činností středoškolskou mládež. Mladí lidé, kteří si utvářejí své budoucí životní postoje, poznávají dobrovolnictví jako nepostradatelný prvek v ochraně přírody a krajiny a zároveň získávají důležité informace o biodiverzitě a krajinné ekologii.

Vybrané terénní jednodenní a víkendové dobrovolnické akce středoškolské mládeže na různých lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů jsou v roce 2018 zařazeny do projektu Středoškoláci pro zvláště chráněné druhy, který finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Projekt nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Logo MZP

Nejbližší akce

  • Víkendovky
  • Kluby
  • Tábory

Žádná data pro tento dotaz!