Mladé z osmi zemí světa školí brontosauři v zážitkové pedagogice

Třicet mladých lidí z osmi evropských států se 13. až 21. října zúčastní mezinárodního školení v zážitkové pedagogice MyXperience. Akce proběhne v Moravském krasu v Ekologickém volnočasovém centru Švýcárna, které je provozováno jedním ze základních článků Hnutí Brontosaurus.

Mladí dobrovolníci si na vlastní kůži vyzkouší různé typy programů a her - hudební, divadelní i výtvarný workshop, výzvy a outdoorové hry nebo psychologicky laděné aktivity. Během teoretických bloků vedených experty z Česka, Slovenska a Ukrajiny prohloubí své znalosti o zážitkovém učení. Obeznámí se například s procesy skupinové dynamiky, osvojí si používání výrazových prostředků nebo dodržování zásad fyzické a psychické bezpečnosti práce s lidmi. V závěrečných dnech kurzu se účastníci sami postaví do role organizátorů, když po skupinách připraví program pro ostatní.

Cílem akce je zvýšení kompetencí mladých vedoucích ve vedení volnočasových a vzdělávacích akcí pro děti a mládež. Účastníci si osvojí základy zážitkového učení, prohloubí své dovednosti ve vedení lidí, řešení problémů a další oblasti.

P1000549

Příprava kurzu nebyla snadná, proto občas probíhala i vleže.
 
„Zážitková pedagogika má v českém prostředí dlouhou tradici, na akcích Hnutí Brontosaurus je vedle dobrovolnické práce neodmyslitelnou součástí. V rámci kurzu chceme mladým organizátorům ze zahraničních neziskových organizací předat nejen teorii, ale především jim umožnit zažít intenzivní zážitkový program, který účastníky inspiruje v jejich vlastní praxi. Příprava nebyla vůbec jednoduchá, neboť jak chcete doslova ´vecpat´ tolik zajímavých autorských zážitkových her a programů, které byly za ta léta vytvořeny?!“ uvádí iniciátorka a vedoucí projektu Kristina Studená.
 
041 TC MyX farewell
Účastníci si vyzkouší nejrůznější typy programů - i ty adrenalinové.
 
Další z organizátorek, Vladimíra Regerová, popisuje přípravy kurzu. „Zpočátku jsme narazili na obtíže kvůli včasnému získání víz pro účastníky z východu. Chci poděkovat zástupcům českých ambasád v Gruzii, na Ukrajině a dalších zemích za jejich vstřícnou pomoc," říká Regerová. 
 

Líbí se vám práce Hnutí Brontosaurus? Podpořte ji!

Nejbližší akce

  • Víkendovky
  • Kluby
  • Tábory

Žádná data pro tento dotaz!