Stanovy

Stanovy jsou základním předpisem Hnutí Brontosaurus. Vyjadřují jeho poslání, popisují způsob fungování organizace a ukotvují mnoho praktických ustanovení, kterými se řídí.
 
 
Ekostan Opava