Soutěž Mníšek - městečko pod Skalkou

Základní článek Hnutí Brontosaurus Kandík vyhlašuje v roce oslav 40 let hnutí a 44 let od prvních oslav Dne Země na světě tvůrčí soutěž pro třídy II. stupně základní školy, studenty a rodinné týmy na téma: Mníšek – městečko pod Skalkou.
 
Soutěž je inspirována TV pořadem „Krajinné plánování“, kde tým „domorodců“ soutěží s  týmem odborníků v  návrhu úpravy cenného území.
 

Podtémata soutěže

 1. Předzámčí: jak využít prostor před zámkem

 2. Prostor před základní školou: volná zelená plocha a nebo zázemí pro školu a veřejnost

 3. Pivovárka: sportovně relaxační centrum Mníšku či jiné využití

Cíl

Cílem je, abychom se zamysleli a načrtli, jak bychom si sami představovali využití prostoru před zámkem v Mníšku pod Brdy, prostoru mezi základní školou a bytovými domy a využití louky Pivovárka.

Pravidla soutěže

 • Soutěžící kolektivy jednoduchým zákresem do map v  měřítku 1:200 zakreslí svoje vize úprav a využití lokalit, k  nákresu přiloží stručný popis své vize.

 • Pro soutěž stačí jednoduchý, ale čitelný nákres vize využití plochy – hodnotí se myšlenka, ne grafické zpracování.

 • Soutěžní práce je třeba vhodnou úpravou ochránit před vlhkostí apod.(například zalaminováním, zatavením, zalepením do ochranného obalu apod.) – prezentace návrhů bude ve stanech na náměstí.

 • Uzávěrka soutěže je 26. 4. 2014 mezi 8 a 9 hodinou v  den akce ke Dni Země – kdy soutěžící své soutěžní práce doručí na místo na náměstí F. X. Svobody v  Mníšku pod Brdy.

 • Do 24. 4. 2014 na adresu Hnutí Brontosaurus, ZČ Kandík, Stříbrná Lhota 890, 252 10 Mníšek pod Brdy, lze návrhy zaslat nedoporučeně poštou.

 • Práce zaslané elektronickou poštou nebudou do soutěže zařazeny, nemáme kapacity na tištění návrhů zaslaných v  elektronické podobě.

 • Veřejné vyhodnocení soutěžních prací proběhne v  26. dubna 2014 v  rámci programu zaměřeného ke Dni Země 2014 na náměstí F. X. Svobody ve stanech Hnutí Brontosaurus

Mapový zdroj

Kterýkoliv internetový mapový zdroj, ze kterého je možné v  žádaném měřítku mapy bezplatně vytisknout (s ohledem na možnosti soutěžících, lze mapy slepit i z  několika A4 listů – jde o zamyšlení nad veřejným prostorem, ne o geniální výkresy).

Mnisek 

Pozemky č.:

1. Předzámčí: 347/1, 347/2, 347/3, 347/5, 347/6, 344, 28

2. Před školou: 824, 825/1, 825/4, 825/6, 831/1, 831/6, 827/1, 831/5

3. Pivovárka: 1290/1

Plakát soutěže ke stažení >

 

Základní podmínky soutěže

 • Jedna třída II. stupně ZŠ Mníšek pod Brdy může podat maximálně tři projekty v každé kategorii

 • Děti I. stupněsoutěží v rodinném družstvu

 • Studenti (učni) nad 15 let mohou vytvořit svůj studentský tým, minimálně o 5 členechnemusí mít všichni trvalý pobyt v Mníšku pod Brdy(nesoutěží studenti z ČVÚT, kteří již na návrzích pro Mníšek pracovali)

 • Rodinné družstvo by mělo být minimálně tří generační, případně dvou generační, ale složené ze dvou rodin

 • Členové rodinného družstva nemusí mít trvalý pobyt v Mníšku pod Brdy

 • Pořadatel je oprávněn soutěžní práce vyvěsit na webu a využít pro nekomerční propagaci aktivit veřejnosti v Mníšku pod Brdy

 • V případě, že média využijí některé práce s povinností honoráře, honorář se souhlasem autora práce bude předán na nákup knih do školní, respektive městské knihovny

 • Soutěžní družstvo své práce označí názvem svého družstva a kontaktem na sebe

 • Pokud soutěžící si bude přát zůstat v anonymitě, pořadateli ve stanu předá své práce, které pořadatel označí značkou a kontakt na soutěžícího pořadatel uschová

Nejbližší akce

 • Víkendovky
 • Kluby
 • Tábory

Žádná data pro tento dotaz!