Stanovisko Hnutí Brontosaurus k aktuální změně zákona o ochraně přírody a krajiny

Jako organizace s více než čtyřicetiletou tradicí v oblasti ochrany a péče o přírodu cítíme závazek vyjádřit se ve věci aktuální změny zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou schválili senátoři 18. 1. 2017.

Hnutí Brontosaurus jsou mladí lidé, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí, a tak tráví mnoho volného času dobrovolnictvím pro přírodu (více než 100 000 člohěkohodin v roce 2016). Mnozí z nás už pomáhali přímo v Národních parcích, kterých se změna zákona významně dotýká.

Smysl národních parků vnímáme zejména v zachování přírodního dědictví, které vnímáme jako svébytnou hodnotu, pro příští generace.

Cítíme se proto znepokojeni tím, že tato novela přináší prostor pro masivní krátkozraké využití přírody a následné destruktivní změny v národních parcích bez ohledu na budoucnost.

Jsme přesvědčeni, že naše civilizace by měla zachovat poslední zbytky divoké přírody, kterých v naší krajině nezbylo mnoho. Je nutné, aby tato území byla co nejméně drobena na malé enklávy a jejich ochrana zůstala na vysoké úrovni. Souhlasíme se stanoviskem Ministerstva životního prostředí i se stanoviskem Hnutí Duha a připojujeme se k apelu na zamítnutí této novely zákona poslaneckou sněmovnou a podporujeme schválení lepší původní sněmovní verze.

Za Hnutí Brontosaurus

Michal Švarný – předseda Hnutí Brontosaurus

Dalimil Toman – programový ředitel Hnutí Brontosaurus

Dominik Grohmann – koordinátor Akce Příroda

Sdílet na signálech

Nejbližší akce

  • Víkendovky
  • Kluby
  • Tábory

Žádná data pro tento dotaz!